ยูกันดาปล่อยผู้ป่วยโควิด -19 โดยไม่ต้องทำการทดสอบ

กระทรวงสาธารณสุขของยูกันดาได้แก้ไขระเบียบการสำหรับการปล่อยผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งจะเห็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการออกจากโรงพยาบาลโดยไม่มีการตรวจซ้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผู้ป่วยที่ถูกแยกจากกันเป็นเวลา 10 วันจะถูกปล่อยโดยไม่ต้องทำการทดสอบหากพวกเขาไม่แสดงอาการ หาก PCR เป็นบวกในวันที่ 10 การทำซ้ำหลังจากห้าวันจะเสร็จสิ้นและปล่อยออกมา

หาก PCR เป็นลบหาก PCR ยังคงเป็นบวกในวันที่ 15 ให้ระบายออกในวันที่ 20 โดยไม่ต้องทำการทดสอบ PCR เพิ่มเติม วิธีนี้จะช่วยลดจำนวนวันที่ผู้ป่วยต้องรอให้ออกหลังจากการทดสอบครั้งแรก ผู้ป่วยก่อนหน้านี้สามารถออกได้หลังจากมีการทดสอบเชิงลบสองครั้งเท่านั้น แต่ผู้ป่วยบางรายเคยบ่นเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการรอการทดสอบยืนยันทั้งๆที่ไม่แสดงอาการ ปัจจุบันยูกันดาได้รับการยืนยันผู้ติดเชื้อ coronavirus 8,287 รายรวมถึงการฟื้นตัว 4,430 รายและเสียชีวิต 75

This entry was posted in News.